Możesz na bieżąco śledzić przebieg wędrówki dzięki sygnałom wysyłanym przez komunikator satelitarny SPOT. Mapa wskazuje moją ostatnią lokalizację oraz trasę przez minionych 7 dni. Aktualizowana jest co najmniej raz dziennie. Klikając wskaźnikiem myszy punkt na mapie, możesz odczytać jego współrzędne, datę i rodzaj komunikatu wysłany z trasy.