CROWDFUNDING

http://www.flickr.com/photos/nathaninsandiego/3233796261
CROWDFUNDING

Pytanie do moich Czytelników

Czy bylibyście chętni by pomóc w realizacji wyprawy, gdybyście mogli skorzystać z jej rezultatów? Czy mogąc, po jej zakończeniu, korzystać z dorobku zdjęciowego tej podróży, bylibyście skłonni pomóc w uwiecznieniu jej najważniejszych momentów?